Evides Industriewater
Context VN set links: model = RW Partner 00008


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW Partner 00008

Result = LC 00072 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW Partner 00008

Result = TRW Distributie drinkwater VN, TRW Drinkwater VN, TRW Kwaliteitsverbetering VN, TRW Zoetwatervoorziening VN, TRW Zuivering VN

End Set VN link

Evides Industriewater is de meest toonaangevende water-partner voor de industrie in de Benelux. Met een focus op de chemische industrie, petrochemie en de voedingsmiddelenindustrie is Evides dè specialist op het gebied van maatwerk-in-water: complete waterdiensten op maat.

Evides levert verschillende kwaliteiten proceswater op basis van DBFO-contracten (Design, Build, Finance & Operate), zuivert afvalwater en ontwikkelt hergebruiktoepassingen voor afvalwater. Met oog voor innovatie en vooruit denken. Met als doel een betrouwbare en leveringszekere oplossing. Klanten van Evides vertrouwen op de waterexpertise van een organisatie die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van maatwerkoplossingen.

Bij Evides denken ze continu na over de dag van morgen. Over het nóg duurzamer maken van installaties? En over het verbeteren van bedrijfsprocessen van klanten: hoe kan dit tegelijkertijd efficiënter én beter voor het milieu? Betrouwbaar water leveren, tegen een goede prijs en waarde toevoegen met oog voor duurzaamheid en maatschappelijke ontwikkelingen: daar staat Evides Industriewater voor.

Evides werkt intensief samen met klanten en partnerorganisaties in de waterketen. Samen bereik je meer dan alleen. Evides legt waar mogelijk verbinding, deelt kennis en zoekt samen met partners naar oplossingen. Het Project Robuust Watersysteem is hier een waardevol voorbeeld van.

Logo EIW HIGHRES-200.jpg


Website: Evides Industriewater (http://www.evidesindustriewater.nl/)

Wat wil Evides Industriewater?

 • Water leveren op basis van vraag
 • Eigen assets optimaal benutten
 • De klant optimaal van dienst zijn (op basis van klantwens)
 • Efficiënt, betrouwbaar, tegen laagste kosten en een goede prijs water leveren
 • Anticiperen op maatschappelijk gewenste ontwikkelingen

Probleem/uitdaging/kans

 • Dow wil regionale waterstromen benutten; zowel oppervlakte- als afvalwater
 • Concurrentiepositie
 • Mogelijke waterschaarste bij langdurige droogte
 • Grensoverschrijdende watervoorziening en inname
 • Watervoorziening in Vlaanderen
 • Beperkte ruimte beschikbaar voor wetlands in de regio

Oplossingsrichtingen

 • Samen met Dow en andere partners uit de regio waterstromen benutten en kennis en ervaring opdoen
 • Grensoverschrijdende samenwerking verder ontwikkelen op het gebied van water inname en waterlevering met de Vlaamse partijen; met gebruik maken van EU subsidie
 • Verdere ontwikkeling van "robuuste" opwerkingstechnieken voor water

Wat kunnen we concreet doen?

 • Doorontwikkeling E4-water project
 • Afhankelijk van de maatschappelijke vraag
 • Verkenning van de mogelijkheden voor een regionale industriële communale afvalwaterzuivering.
 • Verkennen vergroting captatiegebied
 • Verkenning samenwerking Vlaanderen
 • Verkennen Kleine Stellepolder als waterbergingslocaties.


Gerelateerde documenten

Projecten, Planuitwerkingen en Ontwikkelingen vanuit Evides Industriewater

Projecten: Green Infrastructure, Maintenance Value Park Fase 2, Mosselbanken, Oostbos, Spuikom, Verkennen Kleine Stellepolder als Waterbergingslocatie, Verkennen Samenwerking Vlaanderen, Verkennen van vergroten Captatiegebied Vlaamse Polders, Verkenning Regionale Industriële en/of Communale Wateropwerkingsinstallatie

thumb
thumb