Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen

RWS.png

Droge zomers, natte winters, wateroverlast of juist watertekort. De laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Waar moeten we ons op voorbereiden? Op juist te veel of juist te weinig water? Het antwoord is: op beide. Alle klimaatmodellen geven aan dat we ons dienen voor te bereiden op drogere zomers maar ook op nattere winters. Deze veranderingen hebben grote invloed op het waterbeheer maar ook op het landgebruik en inrichting van ons land.

De beschikbaarheid van zoet water in Zeeland is beperkt. Daarom wordt er water vanuit de Biesbosch naar Zeeland getransporteerd, om zo in de behoefte te voorzien van (drink) water voor huishoudens, landbouw en (petro) chemische industrie. Naast de watervraag is er ook sprake van wateroverschot/-last in bepaalde seizoenen. Zowel de zoet water beschikbaarheid als wateroverlastsituaties staan, als gevolg van de klimaatverandering, komende decennia steeds meer onder druk.

Op dit moment zijn we op een punt aangekomen waar de grenzen van het huidige waterbeheer bereikt zijn. Tijd dus om actie te ondernemen en met elkaar te werken aan een watersysteem dat gereed is voor de toekomst. Vanaf 2010 hebben 17 partijen, in een publiek-private samenwerking, de handen ineen geslagen en gekeken welke kansen en mogelijkheden er liggen in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Met elkaar zijn we tot een concept gekomen waarbij we bedreigingen omzetten in kansen zodat er een meerwaarde ontstaat voor de regio en de verschillende functies en partijen. Dit concept heet het Robuust Watersysteem: een watersysteem dat voorsorteert op toekomstige ontwikkelingen, functies met elkaar verbindt en tevens beleidsdoelstellingen dichterbij brengt, zoals verwoord in het ‘Bestuursakkoord Water’, maar ook in de toekomstvisie ‘Zeeland 2040’.
Context VN set links: model = LC 00110


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = LC 00110

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = LC 00110

Result =

End Set VN link