Green Infrastructure

Context VN set links: model = RW 00029


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00029

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00029

Result = TRW Industrie VN, TRW Industriehergebruik VN, TRW Industriewaterkwaliteit VN, TRW Ontzilting VN, TRW Waterloop VN, TRW Wetlands VN, TRW Zoetwatervoorziening VN

End Set VN link

Green infrastructure.jpg


Zoetwatervoorziening Dow d.m.v. het benutten van reststromen voor hergebruik.

Status:
Project
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Midden/w
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Dow Benelux, Evides Industriewater
Kosten (€):
Eenmalig: 18.700.000
Totaal 2018-2021: 18.700.000
Aanleiding:
Zoetwatervoorziening Dow d.m.v. het benutten van reststromen voor hergebruik.
Activiteiten:
Transport WRWL naar Wetland €1.000.000,00, Constructed Wetland €1.500.000,00, Buffer Wetland €1.000.000,00, Connectie Milde Ontzilting €3.200.000,00, Milde Ontzilting €12.000.000,00.
Water gerelateerde aspecten:
Benutting van regionaal beschikbare oppervlaktewater- en processtromen.
Bedreigingen:
De te benutten waterlopen in de regio kunnen te zout zijn en de technieken niet kosten effectief genoeg.

Gerelateerde documenten