Verkennen Samenwerking Vlaanderen

Context VN set links: model = RW 00035


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00035

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00035

Result = TRW Afvalwater VN, TRW Industriehergebruik VN, TRW Ontzilting VN, TRW RWZI VN, TRW RWZI-effluentkwaliteit VN, TRW Zoetwatervoorziening VN, TRW Zoetwatervraag VN

End Set VN link

Verkennen samenwerking vlaanderen.png


Toenemende vraag naar (her)gebruik (zoet) afvalwater vanuit de regionale industrie.

Status:
Ontwikkeling
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Evides Industriewater
Kosten (€):
Eenmalig:
Totaal 2018-2021:
Aanleiding:
Toenemende vraag naar (her)gebruik (zoet) afvalwater vanuit de regionale industrie.
Activiteiten:
Verkennen van de mogelijkheden tot samenwerken met de Vlamingen op gebied van water inname, levering en berging.
Water gerelateerde aspecten:
Robuuster maken van de zoetwaterbeschikbaarheid voor beide landen.
Bedreigingen:
Lange termijn; veel onzekerheden en meespelende belangen.

Gerelateerde documenten