Verkennen Kleine Stellepolder als Waterbergingslocatie

Context VN set links: model = RW 00037


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00037

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00037

Result = TRW Zoetwateropslag VN, TRW Zoetwatervoorziening VN, TRW Zoetwatervraag VN

End Set VN link

Verkennen kleine stellepolder.png


Het vergroten van het waterbergend vermogen van Evides.

Status:
Ontwikkeling
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Evides Industriewater
Kosten (€):
Eenmalig:
Totaal 2018-2021:
Aanleiding:
Het vergroten van het waterbergend vermogen van Evides.
Activiteiten:
Verkennen van de mogelijkheden tot het gebruik van de Kleine Stellepolder als waterbergingslocatie.
Water gerelateerde aspecten:
Door het waterbergingsgebied te vergroten zou de zoetwatervoorziening (berging en levering) voor de regio stabieler moeten worden.
Bedreigingen:
Lange termijn; veel onzekerheden en meespelende belangen.

Gerelateerde documenten