Oostbos

Context VN set links: model = RW 00033


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00033

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00033

Result = TRW Afvoer VN, TRW Cultuurlandschap VN, TRW Industrie VN, TRW Landinrichting VN, TRW Zoetwateropslag VN, TRW Zoetwatervoorziening VN

End Set VN link

MVP Fase 2.jpg


Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports.

Status:
Project
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Midden/w
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Dow Benelux, Evides Industriewater
Kosten (€):
Eenmalig: 100.000
Totaal 2018-2021: 100.000
Aanleiding:
Behoefte aan nieuwe haventerreinen in synergie met Zeeland Seaports.
Activiteiten:
Ontwikkeling haventerreinen.
Water gerelateerde aspecten:
Landschappelijk inpassing, afvoeren en bufferen van hemelwater en klimaatbeheersing.
Bedreigingen:
Afhankelijk van de vraag van bedrijven.

Gerelateerde documenten