Verkenning Regionale Industriële en/of Communale Wateropwerkingsinstallatie

Context VN set links: model = RW 00034


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00034

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00034

Result = TRW Afvalwater VN, TRW Industrie VN, TRW Industriehergebruik VN, TRW Industriewaterkwaliteit VN

End Set VN link

Verkenning regionale industriële.png


Toenemende vraag naar hergebruik (zoet) afvalwater vanuit de regionale industrie, grondstof/utiliteiten uitwisseling, energie optimalisatie en circulaire economie.

Status:
Ontwikkeling
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Dow Benelux, Evides Industriewater
Kosten (€):
Eenmalig:
Totaal 2018-2021:
Aanleiding:
Toenemende vraag naar hergebruik (zoet) afvalwater vanuit de regionale industrie, grondstof/utiliteiten uitwisseling, energie optimalisatie en circulaire economie.
Activiteiten:
Verkenning van een regionale industriële communale afvalwaterzuivering.
Water gerelateerde aspecten:
Vergroten en efficiënter maken van het proces t.b.v. afvalwater hergebruik.
Bedreigingen:
Lange termijn; veel onzekerheden en meespelende belangen.

Gerelateerde documenten