Verkennen van vergroten Captatiegebied Vlaamse Polders

Context VN set links: model = RW 00036


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00036

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00036

Result = TRW Waterbeheer VN, TRW Zoetwateropslag VN, TRW Zoetwatervoorziening VN

End Set VN link

Verkennen van vergoten captatiegebied.png


Het borgen van de zoetwatervoorziening van de regio.

Status:
Ontwikkeling
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Evides Industriewater
Kosten (€):
Eenmalig:
Totaal 2018-2021:
Aanleiding:
Het borgen van de zoetwatervoorziening van de regio.
Activiteiten:
Verkennen van de mogelijkheden tot het vergroten van het captatiegebied in Vlaamse polders.
Water gerelateerde aspecten:
Door het captatiegebied te vergroten zou de zoetwatervoorziening voor de regio stabieler moeten worden.
Bedreigingen:
Lange termijn; veel onzekerheden en meespelende belangen.

Gerelateerde documenten