Provincie Zeeland
Context VN set links: model = RW Partner 00004


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW Partner 00004

Result = LC 00072 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW Partner 00004

Result = TRW Natuurbeheer VN, TRW Waterbeheer VN

End Set VN link

De Provincie Zeeland is de sponsor en aanjager van de implementatie van het Project Robuust Watersysteem vanuit een nationaal (Delta Programma Zoetwater) en regionaal (economische groei en vitaliteit van de regio) perspectief. De Provincie onderstreept het belang van een Robuust Watersysteem ten behoeve van een vitale regio. Daarnaast ziet de Provincie ook een rol weggelegd voor het Robuust Watersysteem wat betreft het uitvoeren van beleidsdoelen; klimaat adaptatie, economische ontwikkeling (innovatie en vestigingsklimaat), duurzaamheid (Circulaire Economie), efficiënt natuurbeheer, uitbouw kennisontwikkeling (Zeeland als Living Lab en Proeftuin) en de samenwerking over de grens.

Provincie Zeeland.jpg


Website: Provincie Zeeland (http://www.zeeland.nl/)

Wat wil Provincie Zeeland?

 • Vitale regio
 • Uitvoering van beleidsdoelen;
 • Klimaatadaptatie
 • Economisch ontwikkeling; focus op innovatie en vestigingsklimaat
 • Duurzaamheid; Circulaire Economie
 • Efficiënt natuurbeheer
 • Uitbouw kennisontwikkeling; Zeeland als Living Lab en Proeftuin
 • Samenwerking ook over de grens

Probleem/uitdaging/kans

 • Budget en capaciteit zijn beperkt

Oplossingsrichtingen

 • Meer met minder
 • Meer samenwerking

Wat kunnen we concreet doen?

 • Vanuit kadervormend perspectief;
 • Moerspui
 • Canisvliet
 • Braakman
 • E4 Water-project
 • Opstellen Visie Waterbeheer 2050


Gerelateerde documenten

Projecten, Planuitwerkingen en Ontwikkelingen vanuit Provincie Zeeland

Projecten: Bodembeheer t.b.v. zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie fruitteelt, Braakman Zuid en Noord, Canisvliet, DeltaDrip, Grensoverschrijdende Natte Verbindingen, Moerspui Linies

thumb
thumb