Moerspui Linies

Context VN set links: model = RW 00009


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00009

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00009

Result = TRW Natuur VN, TRW Natuurbeheer VN, TRW Vernatting VN, TRW Watergang VN, TRW Waterloop VN

End Set VN link

Moerspui Linies.jpg


Verdroging van de Linies; beperkte natuurwaarde.

Status:
Planuitwerking
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer
Kosten (€):
Eenmalig: 500.000
Totaal 2018-2021: 500.000
Aanleiding:
Verdroging van de Linies; beperkte natuurwaarde.
Activiteiten:
Natuurontwikkeling (200ha.), vernatting van de Linies en herstel natuurlijke oevers.
Water gerelateerde aspecten:
Verbreding van de watergangen rond de linies verbeterd de zichtbaarheid en de beleving van de Linies. Ook biedt dit mogelijkheden voor waterberging.
Bedreigingen:
Beperkte budgetten.

Gerelateerde documenten