Braakman Zuid en Noord

Context VN set links: model = RW 00008


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00008

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00008

Result = TRW Biodiversiteit VN, TRW Bodem VN, TRW Natte natuur VN, TRW Natuur VN, TRW Ontzilting VN, TRW Recreatie VN, TRW Zoetwateropslag VN

End Set VN link

Braakman Zuid en Noord.jpg


Verzoeten en verlanden systeem, voor vogels steeds minder te bieden, zilte botanische soorten in verdrukking en recreatie is beperkt.

Status:
Planuitwerking
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer
Kosten (€):
Eenmalig: 350.000
Totaal 2018-2021: 350.000
Aanleiding:
Verzoeten en verlanden systeem, voor vogels steeds minder te bieden, zilte botanische soorten in verdrukking en recreatie is beperkt.
Activiteiten:
Natte natuur ontwikkeling.
Water gerelateerde aspecten:
Zilte natuur is gebaat bij een zeker dynamiek en kwel. Deze natte natuur biedt ook de mogelijkheid tot waterberging en milde ontzilting.
Bedreigingen:
Grondverwerving.

Gerelateerde documenten