Canisvliet

Context VN set links: model = RW 00010


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00010

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00010

Result = TRW Bodem VN, TRW Natte natuur VN, TRW Natuur VN, TRW Natuurbeheer VN, TRW Natuurgebied VN, TRW Peilbeheer VN

End Set VN link

Canisvliet.jpg


Natura2000 doelstelling en verbreding Tractaatweg.

Status:
Planuitwerking
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer
Kosten (€):
Eenmalig:
Totaal 2018-2021:
Aanleiding:
Natura2000 doelstelling en verbreding Tractaatweg.
Activiteiten:
Natuurontwikkeling, 6,5ha. en Verbeterd peilbeheer, +10cm.
Water gerelateerde aspecten:
De te realiseren natte natuur levert mogelijkheden op voor waterberging. Grensoverschrijdende natte verbindingszones.
Bedreigingen:
Grondverwerving.

Gerelateerde documenten