DeltaDrip

Context VN set links: model = RW 00013


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00013

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00013

Result = TRW Grondwater VN, TRW Grondwaterstand VN, TRW Landbouw VN, TRW Landbouwwaterkwaliteit VN, TRW Oogstzekerheid VN, TRW Teeltmogelijkheid VN, TRW Zoetwatervoorziening VN, TRW Zoetwatervraag VN

End Set VN link

DeltaDrip.png


Efficiënter omgaan met water en nutriënten voor duurzamere toekomstbestendige landbouw in Zeeuws Vlaanderen.

Status:
Planuitwerking
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Midden/w
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Provincie Zeeland
Kosten (€):
Eenmalig: 500.000
Totaal 2018-2021: 500.000
Aanleiding:
Efficiënter omgaan met water en nutriënten voor duurzamere toekomstbestendige landbouw in Zeeuws Vlaanderen.
Activiteiten:
Uitvoeren van proeven op agrarische bedrijfslocaties; aanleg monitoringssysteem om de efficiëntie van beregening en grondwater onttrekking te kwantificeren; aanleg ondergrondse druppelbevloeiing op verschillende dieptes; precisiebemesting via de druppelbevloeiing.
Water gerelateerde aspecten:
Optimaliseren efficiënt watergebruik t.b.v. landbouw.
Bedreigingen:

Gerelateerde documenten