LandbouwwaterkwaliteitSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = TRW Landbouwwaterkwaliteit

Result = TRW Ruimtelijke Ordening VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = TRW Landbouwwaterkwaliteit

Result = RW Thesaurus scheme VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = TRW Landbouwwaterkwaliteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = TRW Landbouwwaterkwaliteit

Result = TRW Landbouw VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = TRW Landbouwwaterkwaliteit

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = TRW Landbouwwaterkwaliteit

Result = TRW Teeltmogelijkheid VN, TRW Waterkwaliteitsparameters VN

End Set VN link

Water dat kwalitatief geschikt is voor gebruik in de landbouw - elke teelt vereist overigens zijn "eigen" kwaliteit voor een goede oogst. De waterkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, fysische en chemische factoren als de pH en geleidbaarheid, de hoeveelheid zout die in het water aanwezig is en de aanwezigheid van voedingsstoffen. Source: Adapted from Lenntech.nl

Schema: Thesaurus Robuuste watersystemen, Context: Ruimtelijke ordening
Overkoepelend: Landbouw
Verwant: Teeltmogelijkheid, Waterkwaliteitsparameters

Betreft:

Bezig met laden…