LandbouwSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = TRW Landbouw

Result = TRW Ruimtelijke Ordening VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = TRW Landbouw

Result = RW Thesaurus scheme VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = TRW Landbouw

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = TRW Landbouw

Result = TRW Landinrichting VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = TRW Landbouw

Result = TRW Cultuurlandschap VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = TRW Landbouw

Result = TRW Bodem VN, TRW Grondwater VN, TRW Industriehergebruik VN, TRW Landbouwgebieden VN, TRW Zoetwatervraag VN

End Set VN link

Economische sector die zich bezig houdt met werken met planten, dieren en bomen, bestaand uit akkerbouw, veeteelt, tuinbouw en bosbouw. Source: blaucapel.nl

Schema: Thesaurus Robuuste watersystemen, Context: Ruimtelijke ordening
Overkoepelend: Landinrichting
Specifiek: Landbouwwaterkwaliteit, Oogstzekerheid, Teeltmogelijkheid
Onderdeel van: Cultuurlandschap
Verwant: Bodem, Grondwater, Industriehergebruik, Zoetwatervraag, Landbouwgebieden

Betreft:

Bezig met laden…