Bodembeheer t.b.v. zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie fruitteelt

Context VN set links: model = RW 00012


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00012

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00012

Result = TRW Bodem VN, TRW Bodemkwaliteit VN, TRW Landbouw VN, TRW Teeltmogelijkheid VN, TRW Zoetwateropslag VN, TRW Zoetwatervoorziening VN, TRW Zoetwatervraag VN

End Set VN link

Bodembeheer t.b.v. zoetwaterconservering.jpg


Bodembeheer voor verhoging zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie in de fruitteelt in Zeeland.

Status:
Planuitwerking
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Midden/w
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Provincie Zeeland
Kosten (€):
Eenmalig: 60.000
Totaal 2018-2021: 240.000
Aanleiding:
Bodembeheer voor verhoging zoetwaterconservering en watergebruiksefficiëntie in de fruitteelt in Zeeland.
Activiteiten:
Onderzoek t.b.v. het verhogen van de zoetwaterconservering in de wortelzone en watergebruiksefficiëntie.
Water gerelateerde aspecten:
Vergroten van de vochtbuffer van de wortelzone en efficiënter water geven. Hieraan kan worden toegevoegd: vergroting van de benutting van het water in de wortelzone.
Bedreigingen:

Gerelateerde documenten