ZLTO
Context VN set links: model = RW Partner 00009


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW Partner 00009

Result = LC 00072 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW Partner 00009

Result = TRW Bodem VN, TRW Grondwater VN, TRW Grondwaterkwaliteit VN, TRW Grondwaterstand VN, TRW Landbouw VN, TRW Landbouwgebieden VN, TRW Landbouwwaterkwaliteit VN, TRW Oogstzekerheid VN, TRW Teeltmogelijkheid VN

End Set VN link

De ZLTO, vertegenwoordiger van de regionale landbouw, is een grote stakeholder in het rurale gebied. Hierdoor kan de ZLTO kansen identificeren voor het optimaliseren van het lokale watermanagement systeem zoals het ondergronds opslaan van water in samenwerking met het Waterschap maar ook in lijn met de zoetwater leveringsinitiatieven zoals ondernomen door Evides Industriewater en Dow Benelux. De ZLTO wil de zoetwatervoorziening voor de landbouw borgen; concrete initiatieven en locaties binnen de GO-Fresh-, Stuwtjes- en waterbergingsoever trajecten liggen bij de agrariƫrs. Daarom treft men hieronder vooralsnog een lege kaart aan als het gaat om de projecten, planuitwerkingen en ontwikkelingen.

ZLTO.jpg


Website: ZLTO (http://www.zlto.nl/)

Wat wil ZLTO?

 • Voldoende zoetwater
 • Geen wateroverlast
 • Optimaal gebruik van grond
 • Maximaal flexibele teeltmogelijkheden
 • Verbrede landbouw; nieuwe economische dragers
 • Kosten in verhouding met de meeropbrengsten (o.a.Waterschapslasten)

Probleem/uitdaging/kans

 • Oogstzekerheid
 • Zoetwatervoorziening; flexibel door roulerende teelten
 • Vernatting
 • Verdroging
 • Recreatief medegebruik watersysteem voor verbrede landbouw
 • Intensivering grondgebruik/ lucratieve gewassen kunnen telen

Oplossingsrichtingen

 • Eigen waterbeheer op perceelsniveau
 • Vergroten waterlichamen = buffering tegen droogte en voor opvang bij extreme neerslag
 • Opslag zoetwater in kreekruggen

Wat kunnen we concreet doen?

 • In het middengebied vergroting van waterlopen
 • Aanleg waterbergingsoevers
 • Stuwtjesproject
 • Freshmaker
 • Waterhoudendvermogen van de bodem vergroten (org. stof, beluchting, bodemleven. breken van storende lagen, etc.)


Gerelateerde documenten

Projecten, Planuitwerkingen en Ontwikkelingen vanuit ZLTO

Projecten: Freshmaker, Waterbergingsoevers, Waterconservering met stuwtjes in sloten

thumb
thumb