Waterconservering met stuwtjes in sloten

Context VN set links: model = RW 00028


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00028

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00028

Result = TRW Droogte VN, TRW Landbouw VN, TRW Oppervlaktewater VN, TRW Verdroging VN, TRW Zoetwatervoorziening VN

End Set VN link

Waterconservering met stuwtjes.jpg


Watervoorziening landbouw; droogtevermindering.

Status:
Ontwikkeling
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Midden
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
ZLTO
Kosten (€):
Eenmalig:
Totaal 2018-2021:
Aanleiding:
Watervoorziening landbouw; droogtevermindering.
Activiteiten:
Aanleg stuwtjes.
Water gerelateerde aspecten:
Bufferring en vasthouden van oppervlaktewater.
Bedreigingen:
Medewerking lokale agrariërs.

Gerelateerde documenten