Waterschap Scheldestromen
Context VN set links: model = RW Partner 00007


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW Partner 00007

Result = LC 00072 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW Partner 00007

Result = TRW Industriehergebruik VN, TRW Peilbeheer VN, TRW Waterbeheer VN, TRW Waterbron VN, TRW Waterlichaam VN, TRW Zoetwateropslag VN

End Set VN link

Het regionale Waterschap Scheldestromen speelt een cruciale rol binnen het Robuust Watersysteem met betrekking tot het laten oplijnen van geplande investeringen en operationele budgetten die een bijdrage kunnen leveren aan de implementatie van het Robuust Watersysteem. Het gaat hierbij om watersysteem management evenals grensoverschrijdend watermanagement in relatie met de Provincie Vlaanderen. Daarnaast spelen de duurzaamheidsprogramma's binnen de stedelijke waterketen en afvalwaterzuivering faciliteiten in overeenstemming met de omliggende industrie. Het Waterschap is bereid in cofinanciering te voorzien binnen een volwaardige samenwerking tussen de partners in de regio. Dit vereist het opnieuw bekijken van de eigen kerntaken wat betreft de (maatschappelijke) verantwoordelijkheden.

Waterschap.jpg


Website: Waterschap Scheldestromen (http://www.scheldestromen.nl/)

Wat wil Waterschap Scheldestromen?

Een dienstbaar watersysteem op basis van; niet te veel, niet te weinig, voldoende kwaliteit

 • voldoende berging
 • voldoende afvoer
 • voldoende aanvoer
 • beperking/vermijding van risico's
 • waterbewuste samenleving
 • meer doen met minder middelen

Probleem/uitdaging/kans

 • Klimaat veranderingen; meer extreme situaties, verzilting
 • Maatschappelijk veranderingen; medegebruik, krimp
 • Toename van kosten; van het watersysteem, van het afvalwatersysteem

Oplossingsrichtingen

 • Meer waterberging creĆ«ren
 • Meer flexibiliteit tussen de peilgebieden
 • Hergebruik afvalwaterstromen
 • Samenwerking;
 • dialoog en communicatie
 • co-creatie
 • optimalisatie
 • meer met minder door combinatie van functies, middelen en subsidies
 • Baggerwerk rond de Kanaalzone prioriteren en koppelen aan kansen

Wat kunnen we concreet doen?

 • Peilgebieden robuust koppelen t.b.v. flexibeler waterbeheer
 • Groot baggerwerk koppelen aan projecten van partners (Middengebied Zeeuws-Vlaanderen) o.a. aan natuurontwikkeling Staats Spaanse Linies
 • Aanleg natuurvriendelijke oevers koppelen aan projecten van partners (Middengebied Zeeuws-Vlaanderen) o.a. aan natuurontwikkeling Staats Spaanse Linies
 • Lokale actiegroepen betrekken bij regionale ontwikkelingen o.a. ontwikkelingen in het watersysteem
 • Uitvoeringsmaatregelen PWO Braakman
 • Aanleggen vispassages

Focusgebieden: Braakman Noord en Zuid, Kanaal Philippine, Lovenpolder, Canisvliet, Molen Kreek,- Axelse Kreek, Otheense Kreek, Regulier baggerwerk Moerspui gebied en Braakman

 • Opstellen Watervisie 2050


Gerelateerde documenten

Projecten, Planuitwerkingen en Ontwikkelingen vanuit Waterschap Scheldestromen

Projecten: 3 Vispassages Paal, Aanleg Natuurvriendelijke Oevers, Beheer en Onderhoud Oppervlaktewater Bebouwd-gebied, Groot Baggerwerk, PWO Braakman, Peilgebieden Robuust Koppelen, Vispassage en 4 stuwen Othene

thumb
thumb