PWO Braakman

Context VN set links: model = RW 00006


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00006

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00006

Result = TRW Oppervlaktewater VN, TRW Waterlichaamskwaliteit VN

End Set VN link


Oppervlaktewater mag niet te vaak buiten de oevers treden, een goede drooglegging onder dagelijkse omstandigheden en een goede waterkwaliteit.

Status:
Project
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Midden/w
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Waterschap Scheldestromen
Kosten (€):
Eenmalig: 524.813
Totaal 2018-2021: 1.574.440
Aanleiding:
Oppervlaktewater mag niet te vaak buiten de oevers treden, een goede drooglegging onder dagelijkse omstandigheden en een goede waterkwaliteit.
Activiteiten:
Vispassage Lovenpolder €500.000,00 (2027?), Grote Albertpolder €105.800,00, Kanaalpolder €363.240,00, Braakmankreek €605.400,00
Water gerelateerde aspecten:
Ingrepen in het watersysteem.
Bedreigingen:

Gerelateerde documenten