Groot Baggerwerk

Context VN set links: model = RW 00001


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00001

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00001

Result = TRW Afvoer VN, TRW Waterbeheer VN, TRW Watergang VN, TRW Waterlichaamskwaliteit VN, TRW Waterloop VN

End Set VN link

Groot Baggerwerk.jpg


Grote bagger-investeringen in het watersysteem t.b.v. een goede doorstroming, waterafvoer en -kwaliteit.

Status:
Planuitwerking
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Waterschap Scheldestromen
Kosten (€):
Eenmalig: 1.300.000
Totaal 2018-2021: 3.900.000
Aanleiding:
Grote bagger-investeringen in het watersysteem t.b.v. een goede doorstroming, waterafvoer en -kwaliteit.
Activiteiten:
Baggeren.
Water gerelateerde aspecten:
Verdiepen, verbreden en opschonen van de regionale waterlopen moet leiden tot een dienstbaar watersysteem.
Bedreigingen:
Beperkte budgetten.

Gerelateerde documenten