Vispassage en 4 stuwen Othene

Context VN set links: model = RW 00003


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00003

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00003

Result = TRW Bodem VN, TRW Kwaliteitsverbetering VN, TRW Peilbeheer VN, TRW Waterlichaamskwaliteit VN

End Set VN link

Vispassage en 4 stuwen Othene.png


Het blokkeren van migratieroutes door waterwerken en droogte en/of natte gevoelige gronden. Verkleinen verschillen zomer- en winterpeil.

Status:
Planuitwerking
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Waterschap Scheldestromen
Kosten (€):
Eenmalig: 200.000
Totaal 2018-2021: 200.000
Aanleiding:
Het blokkeren van migratieroutes door waterwerken en droogte en/of natte gevoelige gronden. Verkleinen verschillen zomer- en winterpeil.
Activiteiten:
Aanleg vispassage en 4 stuwen.
Water gerelateerde aspecten:
Verbeteren waterkwaliteit en optimaliseren en verbeteren van het peilbeheer.
Bedreigingen:

Gerelateerde documenten