Dow Benelux
Context VN set links: model = RW Partner 00001


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW Partner 00001

Result = LC 00072 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW Partner 00001

Result = TRW AWZI VN, TRW Industrie VN, TRW Industriehergebruik VN, TRW Industriewaterkwaliteit VN, TRW Kwaliteitsverbetering VN, TRW Ontzilting VN, TRW Waterbeheer VN, TRW Wetlands VN

End Set VN link

Dow Benelux, vertegenwoordiger van de industrie in Zeeuws-Vlaanderen, is een grote eindgebruiker van zoetwater – welke lange termijn doelen (o.a. maximaliseren van het hergebruik van proceswater) kan implementeren in overeenstemming met de omliggende stakeholder zoals het Waterschap, agricultuur en natuurorganisaties. Dow Benelux streeft naar een gesloten waterbeheer richting 2025. Dit houdt onder andere in het ontzien het gebruik van de drinkwatervoorziening, gebruik maken van regionale waterstromen en optimaal hergebruik.

Dow.jpg


Website: Dow Benelux (http://nl.dow.com/nl-nl)

Wat wil Dow Benelux?

 • Drinkwatervoorziening ontzien/gebruik afbouwen
 • Daarbij gebruik maken van regionaal beschikbaar water en het watersysteem
 • Oplossingen die te repliceren zijn in andere regio's
 • Optimaal hergebruik van het water

Probleem/uitdaging/kans

 • Er is voldoende water beschikbaar
 • Is niet van goede kwaliteit
 • Kan dit op kwaliteit worden gebracht
 • Kan dit tegen acceptabele kosten
 • Er is niet voldoende leveringszekerheid
 • Kan de leveringszekerheid geoptimaliseerd worden
 • Hoe kunnen we het regionale (afval)water beter benutten
 • Vasthouden van afvloeiend zoetwater
 • Betere benutting uit de Westelijke Rijkswaterleiding en het Isabella Kanaal

Oplossingsrichtingen

 • Aanleg van Green Infrastructure
 • Aanleg van Wetlands
 • Bouw van een milde ontziltingsinstallatie
 • Toevoer van water optimaliseren door een robuuster watersysteem (meer volume, meer vasthouden)
 • De realisatie van een regionale industriële- /communale waterzuiveringsinstallatie met industriële en publieke partijen
 • Delen van elkaars waternetwerken

Wat kunnen we concreet doen?

 • Aanpassen van waterlopen tot robuuste waterlopen voor green infrastructure, t.b.v. aanvoer van water
 • Realisatie van een milde ontziltingsinstallatie; "Proeftuin Zoetwater"


Gerelateerde documenten

Projecten, Planuitwerkingen en Ontwikkelingen vanuit Dow Benelux

Projecten: Green Infrastructure, Maintenance Value Park Fase 2, Mosselbanken, Oostbos, Spuikom, Verkenning Regionale Industriële en/of Communale Wateropwerkingsinstallatie

thumb
thumb