Zeeland Seaports
Context VN set links: model = RW Partner 00005


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW Partner 00005

Result = LC 00072 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW Partner 00005

Result = TRW Industrie VN, TRW Waterbeheer VN, TRW Zoetwatervoorziening VN, TRW Zoetwatervraag VN

End Set VN link

Zeeland Seaports, de regionale haven en infrastructuur ontwikkelaar, heeft de verantwoordelijkheid over de ontwikkeling van het Maintenance Value Park en het Valuepark Terneuzen. Daarnaast runt Zeeland Seaports het Multi Utility Provider project. Alle activiteiten kennen een sterke water component en komen overeen met de doelstellingen van het Robuust Watersysteem. Zeeland Seaports wil kunnen inspringen op de huidige en toekomstige vraag vanuit bedrijven naar het (water)duurzaam inrichten van de haven/bedrijventerreinen. Vooralsnog ziet men geen concrete aanhakingsmogelijkheden maar men blijft de ontwikkelingen omtrent het Robuust Watersysteem volgen.

Zeeland Seaports.png


Website: Zeeland Seaports (http://www.zeelandseaports.nl/en/home.htm)

Wat wil Zeeland Seaports?

 • Faciliteren van bedrijven in het havengebied
 • Veiligstellen van belangen waaronder een goede watervoorziening en waterbeheer
 • Duurzaam waterbeheer op de haven-/bedrijventerreinen

Probleem/uitdaging/kans

 • Slimme combinaties tussen bedrijven, ontwikkelingen en projecten
 • De corebusiness van haven gerelateerde bedrijven wordt beïnvloed door duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd door aandeelhouders en de maatschappij
 • Hoe breder het palet aan duurzame oplossing hoe flexibelere Zeeland Seaports daar nu en in de toekomst op in kan spelen
 • Zeeland Seaports voegt faciliteert bedrijven en voegt zich naar wettelijke kaders, deze zijn sturend

Oplossingsrichtingen

 • Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en behorende zoetwatervoorziening voor bedrijven, slim combineren met;
 • landschappelijke inpassing, samen andere stakeholders
 • in combinatie met wateropvang en –hergebruik

Wat kunnen we concreet doen?

 • Afhankelijk van wat bedrijven nodig hebben;
 • Voor de korte termijn inspelen op eventuele kansen die zich voordoen, bijvoorbeeld het Maintenance Valuepark
 • Middellange en lange termijn ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen afstemmen op mogelijkheden en kansen Robuust Watersysteem; Valuepark, Axelse Vlakte (glastuinbouw), Axelse Vlakte III (bedrijventerrein), Westelijke Kanaaloever


Gerelateerde documenten

Projecten, Planuitwerkingen en Ontwikkelingen vanuit Zeeland Seaports

Projecten: Maintenance Value Park Fase 1, Ontwikkeling Axelse Vlakte III

thumb
thumb