Ontwikkeling Axelse Vlakte III

Context VN set links: model = RW 00014


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00014

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00014

Result = TRW Afvoer VN, TRW Bebouwing VN, TRW Cultuurlandschap VN, TRW Industrie VN, TRW Landinrichting VN

End Set VN link

Ontwikkeling Axelse Vlakte III.jpg


Behoefte aan nieuwe haventerreinen.

Status:
Ontwikkeling
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Midden/w
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Zeeland Seaports
Kosten (€):
Eenmalig:
Totaal 2018-2021:
Aanleiding:
Behoefte aan nieuwe haventerreinen.
Activiteiten:
Ontwikkeling haventerreinen.
Water gerelateerde aspecten:
Landschappelijk inpassing, afvoeren en bufferen van hemelwater en klimaatbeheersing.
Bedreigingen:
Afhankelijk van de vraag van bedrijven.

Gerelateerde documenten