Kaartentafel

Stakeholders2.jpg

Wat is een Kaartentafel?

De Kaartentafel is gebaseerd op een functielagenbenadering van de regio. Het gaat om het in kaart brengen van watersysteemafhankelijke functies in de regio van Zeeuws-Vlaanderen. Denk hierbij aan; transport, landbouw, industrie, wonen & werken, recreatie & toerisme, natuur & landschap en waterbeheer. Per functie wordt er gekeken naar wat de wensen en eisen zijn aan het watersysteem en wat de ingrepen zijn om die te bewerkstelligen. Deze aspecten worden op kaart verwerkt en door deze functie-kaarten vervolgens over elkaar heen te leggen ontstaat er inzicht in het overlap en frictie die er aanwezig tussen functies en hun relatie met het watersysteem. Dit wordt vervolgens vastgelegd op een integratiekaart welke de potentiële synergie of bedreigingen in ruimte en tijd zichtbaar maakt.

Lagen benadering.png

De Kaartentafel in relatie tot het Robuust Watersysteem

Voor de Kaartentafel en functielagen benadering ten behoeve van het Robuust Watersysteem dienen de project partners als vertegenwoordigers van de verschillende functies. De Kaartentafel voor het Robuust Watersysteem is tot stand gekomen door het inventariseren, analyseren en concretiseren van bestaande informatie aangevuld met een actualisatie hiervan. De informatie betrof:

 • Soort project; project, planuitwerking of ontwikkeling
 • Planning
 • Beschikbare middelen
 • Toegevoegde waarde
 • Kansen en bedreigingen
 • Kosten en te koppelen budgetten
 • Info spiegelen aan de H2020 Call

Naast de informatie over de wensen voor en ingrepen in het watersysteem zijn ook de perspectieven en de belangen per partner tekstueel op de kaart verwerkt. Deze informatie is op de kaarten verwerkt aan de hand van het beantwoorden van de volgende vragen;

 • Wat wil de [Partner]?
 • Wat is het Probleem/ de Uitdaging/ de Kans?
 • Wat zijn Oplossingsrichtingen?
 • Wat kunnen we concreet doen?

De functielagen benadering heeft uiteindelijk geleid tot 8 functie kaarten met daarop in totaal 39 projecten, planuitwerkingen en ontwikkelingen. Deze 39 initiatieven zijn vervolgens op projectkaartjes, functionerend als project paspoort, de Kaartentafelsessies mee ingenomen. Tijdens deze sessies is de verworven informatie getoetst maar ook toegepast. De integratiekaart laat ten slotte enkel de ruimtelijke en tijdsmatige potentiële synergie zien tussen de projecten, planuitwerkingen en ontwikkelingen. Tijdens een van de kaartentafelsessies is het Multipoly-kaartspel gespeeld. De partners ontvingen hun eigen projectkaartjes en konden die inzetten ten behoeven van het Robuust Watersysteem. De vraag werd gesteld of de partners hun ingediende projectkaartjes wilden “spelen” en of zij daarbij ook synergie mogelijkheden met andere partners herkenden. Dit leidde tot een aantal stapels aan projectkaartjes die symbool stonden voor potentiële synergie clusters van initiatieven. Uit de kaartentafelsessies en het kaartspel zijn uiteindelijk twee potentiële synergieclusters geïdentificeerd die kansrijk voor een H2020 Call worden geacht. Deze betreffen; Braakman Noord en Braakman Zuid. De vervolgstap is om te bekijken hoe de potentiële synergie benut kan gaan worden en wat voor impact dat heeft op de planningen, budgetten, doelen en hoe de 11 partners zich organiseren. Op deze manier zal de samenwerking zich verplaatsen van de vergadertafel naar het watersysteem.

Cluster Braakman Noord;

Trekker Dow/Evides

 • Maintenance Value Park (ZSP/Dow/EIW),
 • Mosselbanken (ZSP/Dow/EIW),
 • Spuikom (ZSP/Dow/EIW),
 • Oostbos (ZSP/Dow/EIW),
 • Green Infrastructure (Dow/EIW),
 • LUP Entree Terneuzen (GT),
 • Braakman Noord (SBB/PZ)
 • Stedelijk Waterplan (GT)
 • BOB (GT/WS),
 • PWO Braakman (WS)

Cluster Braakman Zuid;

Trekker Provincie/Staatsbosbeheer

 • LUP Assenede (GT),
 • Grensoverschrijdende Natte Natuur (GT),
 • Grensoverschrijdende Natte Verbindingen (PZ),
 • Braakman Zuid (SBB/PZ),
 • BOB (GT/WS),
 • Stedelijk Waterplan,
 • Staats Spaanse Linies (GT),
 • Groot Baggerwerk (WS),
 • Vaarroute Netwerken (GT),
 • DeltaDrip (PZ),
 • PWO Braakman (WS)      

De datum "{" kon niet verwerkt worden.


Paginaoverzicht

Links naar verwante pagina's
Onderdeel van:
Partners
Gerefereerd door:


Uploads

  Page name Title Author(s) Date
Bestand:Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta.pdf Bestand:Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta.pdf Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta Anon 1 april 2015
Cluster - 1.png Bestand:Cluster - 1.png Cluster 1 Emma 28 juni 2016
Cluster - 2.png Bestand:Cluster - 2.png Cluster 2 Emma 28 juni 2016
Bestand:Deltaprogramma 2016 - Werk aan de delta.pdf Bestand:Deltaprogramma 2016 - Werk aan de delta.pdf Deltaprogramma 2016 - Werk aan de delta Anon september 2015
Bestand:Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren.pdf Bestand:Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren.pdf Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren Europese Commissie 14 november 2012
Bestand:Evaluatie en doorkijk Landschapsuitvoeringsplan2.pdf Bestand:Evaluatie en doorkijk Landschapsuitvoeringsplan2.pdf Evaluatie en doorkijk Landschapsuitvoeringsplan2 Anon maart 2013
Bestand:GM-0052871.pdf Bestand:GM-0052871.pdf Haalbaarheid Waterkringloop Zeeuws-Vlaanderen Veen, van, M. Leenen, E.J.T.M. Twigt, W. Wattel, A.C. 19 maart 2012
Bestand:Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone.pdf Bestand:Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone.pdf Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone Anon december 2009
Green Deal.png Bestand:Green Deal.png Green Deal Emma
H2020.png Bestand:H2020.png H2020 Emma 7 juli 2016
Integratie Kaart.png Bestand:Integratie Kaart.png Integratie Kaart Emma 28 juni 2016
Bestand:Internationaal gecoordineerd stroomgebiedbeheerplan schelde.pdf Bestand:Internationaal gecoordineerd stroomgebiedbeheerplan schelde.pdf Overkoepelend deel van het beheerplan van het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict Anon 18 december 2015
Bestand:Kadernota herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.pdf Bestand:Kadernota herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.pdf Kadernota herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 Afdeling Ruimte 3 juli 2015
Bestand:LUP 2009.pdf Bestand:LUP 2009.pdf Landschapsuitvoeringsplan voor de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone Kwaliteitsteam Zeeland juli 2009
Lagen benadering.png Bestand:Lagen benadering.png Lagen benadering Emma 20 juli 2016
Legenda - Plan uitwerking.png Bestand:Legenda - Plan uitwerking.png Legenda - Plan uitwerking Emma 28 juni 2016
Legenda - Planuitwerking.png Bestand:Legenda - Planuitwerking.png Legenda - Planuitwerking Emma 28 juni 2016
Logos RWS.png Bestand:Logos RWS.png logos RWS Tessa 3 mei 2016
Bestand:Maatregelprogramma Schelde 2016-2021.pdf Bestand:Maatregelprogramma Schelde 2016-2021.pdf Maatregelprogramma Schelde 2016-2021 Anon december 2015
Bestand:Natuurbeheerplan Zeeland 2016.pdf Bestand:Natuurbeheerplan Zeeland 2016.pdf Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Anon februari 2016
Bestand:Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.pdf Bestand:Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.pdf Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 Provincie Zeeland oktober 2012
Bestand:PBL 2015 WLO Landbouw 1687.pdf Bestand:PBL 2015 WLO Landbouw 1687.pdf Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving Cahier Landbouw Born, van den, G.J. Verrips, A. Bredenoord, H. Dam, van, J. Gaalen, van, F. Rijken, B. Schijndel, van, M. Sluis, van der, S. 2015
Bestand:PBL 2015 WLO Nederland-in-2030-en-2050 1558.pdf Bestand:PBL 2015 WLO Nederland-in-2030-en-2050 1558.pdf Nederland in 2030 en 2050 Manders, T. Kool, C. 2015
RWS.png Bestand:RWS.png Robuust watersysteem Tessa april 30 JL
Horizon2020 Resource Hyperlink 00114 Horizon2020 Emma 22 juli 2016
Bestand:Richtsnoeren duurzame ontwikkeling Europese Aqua Cultuur.pdf Bestand:Richtsnoeren duurzame ontwikkeling Europese Aqua Cultuur.pdf Richtsnoeren duurzame ontwikkeling Europese Aqua Cultuur Anon 29 april 2013
Bestand:SGBP Schelde 2016-2021.pdf Bestand:SGBP Schelde 2016-2021.pdf Stroomgebiedbeheerplan Schelde Anon december 2015
Bestand:Strategienota 2015-2021.pdf Bestand:Strategienota 2015-2021.pdf Zeeuws en betaalbaar (Strategienota 2015-2019) Anon 2015
Bestand:Verslag over de toetsing van het Europese beleid inzake waterschaarste en droogten.pdf Bestand:Verslag over de toetsing van het Europese beleid inzake waterschaarste en droogten.pdf Verslag over de toetsing van het Europese beleid inzake waterschaarste en droogten Anon 14 november 2012
Bestand:Visie 2050.pdf Bestand:Visie 2050.pdf Visie 2050: Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen Anon 2015
Bestand:Waterbeheerplan 2016-2021.pdf Bestand:Waterbeheerplan 2016-2021.pdf Waterbeheerplan 2016-2021 Anon november 2015