Green Deal

Green Deal.png

Wat is een Green Deal?

Een Green Deal is een overeenkomst tussen partijen uit maatschappelijke geledingen (zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en lagere overheden) en de Rijksoverheid. De rijksoverheid helpt bij het realiseren van duurzame en innovatieve initiatieven vanuit de markt en samenleving. Dit doet de Rijksoverheid door middel van het wegnemen van barrières en voorzien van een duwtje in de rug.

De Green Deal in relatie tot het Robuust Watersysteem

Een Green Deal kan behulpzaam zijn door samen met de Rijksoverheid op te trekken bij de ontwikkeling van het Robuust Watersysteem.

Bedrijven, maatschappelijke organisaties of andere overheden lopen soms tegen problemen aan als ze een duurzame stap willen maken. De Rijksoverheid kan dan helpen de knelpunten op te lossen door een Green Deal met ze aan te gaan. Het Rijk kan daarbij:

·        Ondersteunen en stimuleren bij het ontwikkelen van het Robuust Watersysteem

·        Onderzoeken of er belemmeringen in wet en regelgeving zijn en bevorderen om deze weg te nemen bijvoorbeeld door het creëren van experimenteerruimte

·        Zich inzetten voor het opnemen van (deel) projecten van het Robuust Watersysteem in lopende en toekomstige overheidsprogramma’s

·        Een bijdrage leveren aan het verkennen van de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van Nationale en Europese fondsen en programma’s.


De datum "{" kon niet verwerkt worden.


Paginaoverzicht

Links naar verwante pagina's
Onderdeel van:
Partners
Gerefereerd door:


Uploads

  Page name Title Author(s) Date
Bestand:Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta.pdf Bestand:Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta.pdf Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta Anon 1 april 2015
Cluster - 1.png Bestand:Cluster - 1.png Cluster 1 Emma 28 juni 2016
Cluster - 2.png Bestand:Cluster - 2.png Cluster 2 Emma 28 juni 2016
Bestand:Deltaprogramma 2016 - Werk aan de delta.pdf Bestand:Deltaprogramma 2016 - Werk aan de delta.pdf Deltaprogramma 2016 - Werk aan de delta Anon september 2015
Bestand:Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren.pdf Bestand:Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren.pdf Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren Europese Commissie 14 november 2012
Bestand:Evaluatie en doorkijk Landschapsuitvoeringsplan2.pdf Bestand:Evaluatie en doorkijk Landschapsuitvoeringsplan2.pdf Evaluatie en doorkijk Landschapsuitvoeringsplan2 Anon maart 2013
Bestand:GM-0052871.pdf Bestand:GM-0052871.pdf Haalbaarheid Waterkringloop Zeeuws-Vlaanderen Veen, van, M. Leenen, E.J.T.M. Twigt, W. Wattel, A.C. 19 maart 2012
Bestand:Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone.pdf Bestand:Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone.pdf Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone Anon december 2009
Green Deal.png Bestand:Green Deal.png Green Deal Emma
H2020.png Bestand:H2020.png H2020 Emma 7 juli 2016
Integratie Kaart.png Bestand:Integratie Kaart.png Integratie Kaart Emma 28 juni 2016
Bestand:Internationaal gecoordineerd stroomgebiedbeheerplan schelde.pdf Bestand:Internationaal gecoordineerd stroomgebiedbeheerplan schelde.pdf Overkoepelend deel van het beheerplan van het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict Anon 18 december 2015
Bestand:Kadernota herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.pdf Bestand:Kadernota herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.pdf Kadernota herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 Afdeling Ruimte 3 juli 2015
Bestand:LUP 2009.pdf Bestand:LUP 2009.pdf Landschapsuitvoeringsplan voor de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone Kwaliteitsteam Zeeland juli 2009
Lagen benadering.png Bestand:Lagen benadering.png Lagen benadering Emma 20 juli 2016
Legenda - Plan uitwerking.png Bestand:Legenda - Plan uitwerking.png Legenda - Plan uitwerking Emma 28 juni 2016
Legenda - Planuitwerking.png Bestand:Legenda - Planuitwerking.png Legenda - Planuitwerking Emma 28 juni 2016
Logos RWS.png Bestand:Logos RWS.png logos RWS Tessa 3 mei 2016
Bestand:Maatregelprogramma Schelde 2016-2021.pdf Bestand:Maatregelprogramma Schelde 2016-2021.pdf Maatregelprogramma Schelde 2016-2021 Anon december 2015
Bestand:Natuurbeheerplan Zeeland 2016.pdf Bestand:Natuurbeheerplan Zeeland 2016.pdf Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Anon februari 2016
Bestand:Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.pdf Bestand:Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.pdf Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 Provincie Zeeland oktober 2012
Bestand:PBL 2015 WLO Landbouw 1687.pdf Bestand:PBL 2015 WLO Landbouw 1687.pdf Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving Cahier Landbouw Born, van den, G.J. Verrips, A. Bredenoord, H. Dam, van, J. Gaalen, van, F. Rijken, B. Schijndel, van, M. Sluis, van der, S. 2015
Bestand:PBL 2015 WLO Nederland-in-2030-en-2050 1558.pdf Bestand:PBL 2015 WLO Nederland-in-2030-en-2050 1558.pdf Nederland in 2030 en 2050 Manders, T. Kool, C. 2015
RWS.png Bestand:RWS.png Robuust watersysteem Tessa april 30 JL
Horizon2020 Resource Hyperlink 00114 Horizon2020 Emma 22 juli 2016
Bestand:Richtsnoeren duurzame ontwikkeling Europese Aqua Cultuur.pdf Bestand:Richtsnoeren duurzame ontwikkeling Europese Aqua Cultuur.pdf Richtsnoeren duurzame ontwikkeling Europese Aqua Cultuur Anon 29 april 2013
Bestand:SGBP Schelde 2016-2021.pdf Bestand:SGBP Schelde 2016-2021.pdf Stroomgebiedbeheerplan Schelde Anon december 2015
Bestand:Strategienota 2015-2021.pdf Bestand:Strategienota 2015-2021.pdf Zeeuws en betaalbaar (Strategienota 2015-2019) Anon 2015
Bestand:Verslag over de toetsing van het Europese beleid inzake waterschaarste en droogten.pdf Bestand:Verslag over de toetsing van het Europese beleid inzake waterschaarste en droogten.pdf Verslag over de toetsing van het Europese beleid inzake waterschaarste en droogten Anon 14 november 2012
Bestand:Visie 2050.pdf Bestand:Visie 2050.pdf Visie 2050: Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen Anon 2015
Bestand:Waterbeheerplan 2016-2021.pdf Bestand:Waterbeheerplan 2016-2021.pdf Waterbeheerplan 2016-2021 Anon november 2015