WaterbeïnvloedingsprocesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = TRW Waterbeïnvloedingsproces

Result = TRW Waterlichamen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = TRW Waterbeïnvloedingsproces

Result = RW Thesaurus scheme VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = TRW Waterbeïnvloedingsproces

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = TRW Waterbeïnvloedingsproces

Result = TRW Droogte VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = TRW Waterbeïnvloedingsproces

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = TRW Waterbeïnvloedingsproces

Result = TRW Grondwater VN, TRW Grondwaterkwaliteit VN, TRW Oogstzekerheid VN, TRW Waterlichaamskwaliteit VN, TRW Wateroverlast VN

End Set VN link

Chemische, biologische of fysische verandering, waardoor de waterkwaliteit wijzigt. Source: HZ UAS

Schema: Thesaurus Robuuste watersystemen, Context: Waterlichamen
Overkoepelend: Droogte
Onderdelen: Verdamping, Verdroging, Vermesting, Vernatting, Verzilting, Verzuring
Verwant: Grondwater, Waterlichaamskwaliteit, Wateroverlast, Grondwaterkwaliteit, Oogstzekerheid

Betreft: