StaatsbosbeheerSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = TRW Staatsbosbeheer

Result = TRW Ruimtelijke Ordening VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = TRW Staatsbosbeheer

Result = RW Thesaurus scheme VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = TRW Staatsbosbeheer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = TRW Staatsbosbeheer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = TRW Staatsbosbeheer

Result = TRW Natuurbeheer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = TRW Staatsbosbeheer

Result =

End Set VN link

Nederlandse Natuur en Landschapsorganisatie. Source: HZ UAS

Schema: Thesaurus Robuuste watersystemen, Context: Ruimtelijke ordening
Onderdeel van: Natuurbeheer

Betreft: