EutroficatieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = TRW Eutroficatie

Result = TRW Waterlichamen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = TRW Eutroficatie

Result = RW Thesaurus scheme VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = TRW Eutroficatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = TRW Eutroficatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = TRW Eutroficatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = TRW Eutroficatie

Result = TRW Vermesting VN, TRW Waterlichaamskwaliteit VN

End Set VN link

Vermesting of overbemesting verrijkt het milieu met voedingsstoffen, met name met fosfor en stikstof. Dit wordt ook wel eutrofiƫring genoemd. Teveel voedingsstoffen in de bodem tast de soortenrijkdom van planten en bomen aan. Vooral arme of schrale bodems zoals heidegronden en de bodems van vennen, zijn gevoelig voor eutrofiƫring. Source: encyclo.nl

Schema: Thesaurus Robuuste watersystemen, Context: Waterlichamen
Verwant: Vermesting, Waterlichaamskwaliteit

Betreft: