Ontwikkeling van de Veerhaven

Context VN set links: model = RW 00025


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00025

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00025

Result = TRW Cultuurlandschap VN, TRW Landinrichting VN, TRW Recreatie VN, TRW Watergang VN, TRW Waterloop VN, TRW Zoetwatervoorziening VN

End Set VN link

Ontwikkeling van de Veerhaven.png


Ontwikkeling van het gebied Veerhaven, Terneuzen.

Status:
Planuitwerking
Gebied:
Terneuzen
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Gemeente Terneuzen
Kosten (€):
Eenmalig: 6.000.000
Totaal 2018-2021: 6.000.000
Aanleiding:
Ontwikkeling van het gebied Veerhaven, Terneuzen.
Activiteiten:
Realiseren van recreatief medegebruik van de jachthaven, de sluizen, verbeterde toegankelijkheid waterfront en verbeterde verbinding met de binnenstad. Aanleg Stadsstrand, Scheldeboulevard, uitkijkpunten en recreatieve elementen.
Water gerelateerde aspecten:
Waterrecreatie, -beleving, -berging.
Bedreigingen:
Beperkte budgetten.

Gerelateerde documenten