Vaarroute Netwerken

Context VN set links: model = RW 00023


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00023

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00023

Result = TRW Cultuurlandschap VN, TRW Landinrichting VN, TRW Natuur VN, TRW Natuurgebied VN, TRW Recreatie VN, TRW Watergang VN, TRW Zoetwateropslag VN, TRW Zoetwatervoorziening VN

End Set VN link

Vaarroute netwerken.jpg


Beperkte toeristische waarde van waterlopen.

Status:
Planuitwerking
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Midden
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Gemeente Terneuzen
Kosten (€):
Eenmalig: 50.000
Totaal 2018-2021: 50.000
Aanleiding:
Beperkte toeristische waarde van waterlopen.
Activiteiten:
Mogelijkheid tot uitbreiden en aanleggen van waterlopen en het faciliteren van voorzieningen benodigd voor waterrecreatie.
Water gerelateerde aspecten:
Verbreding van de watergangen biedt mogelijkheden voor waterberging en natuurontwikkeling.
Bedreigingen:
Lange termijn; beperkte budgetten en capaciteit.

Gerelateerde documenten