Staats Spaanse Linies

Context VN set links: model = RW 00022


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00022

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00022

Result = TRW Toerisme VN, TRW Toeristisch gebied VN, TRW Watergang VN, TRW Waterloop VN, TRW Zoetwateropslag VN

End Set VN link

Moerspui Linies.jpg


Beperkte zichtbaarheid van de Staats Spaanse Linies; beperkte benutting toeristische waarde.

Status:
Planuitwerking
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Midden/o
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Gemeente Terneuzen
Kosten (€):
Eenmalig: 90.000
Totaal 2018-2021: 180.000
Aanleiding:
Beperkte zichtbaarheid van de Staats Spaanse Linies; beperkte benutting toeristische waarde.
Activiteiten:
Verbeteren zichtbaarheid Staats Spaanse Linies; eventueel d.m.v. verbreden van watergangen.
Water gerelateerde aspecten:
Verbreding van de watergangen rond de linies verbetert de zichtbaarheid en de beleving van de Linies. Ook biedt dit mogelijkheden voor waterberging.
Bedreigingen:
Lange termijn; beperkte budgetten en capaciteit.

Gerelateerde documenten