Stedelijk Waterplan

Context VN set links: model = RW 00021


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00021

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00021

Result = TRW Afvoer VN, TRW Waterbeheer VN, TRW Waterlichaamskwaliteit VN

End Set VN link

Stedelijk waterplan.jpg


Toenemende aandacht voor kansen en bedreigingen van water in bebouwd gebied.

Status:
Planuitwerking
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Gemeente Terneuzen
Kosten (€):
Eenmalig: 125.000
Totaal 2018-2021: 375.000
Aanleiding:
Reguliere bagger-investeringen in het stedelijk watersysteem t.b.v. een goede doorstroming, waterafvoer en -kwaliteit.
Activiteiten:
Baggeren.
Water gerelateerde aspecten:
Verdiepen, verbreden en opschonen van de stedelijke waterlopen moet leiden tot een dienstbaar watersysteem.
Bedreigingen:
Beperkte budgetten.

Gerelateerde documenten