Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie

Context VN set links: model = RW 00020


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00020

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00020

Result = TRW Bebouwing VN, TRW Peilbeheer VN, TRW Zoetwateropslag VN

End Set VN link

Landschapsuitvoeringsplan Assenede.png


Beperkte zichtbaarheid van de Staats Spaanse Linies; beperkte benutting toeristische waarde.

Status:
Planuitwerking
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Midden
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Gemeente Terneuzen
Kosten (€):
Eenmalig: 200.000
Totaal 2018-2021: 600.000
Aanleiding:
Toenemende aandacht voor kansen en bedreigingen van water in bebouwd gebied.
Activiteiten:
Ontwikkeling Stedelijk Waterplan. Maatregelen komen vanaf 2017 in beeld.
Water gerelateerde aspecten:
Robuust water- en peilbeheer, berging en klimaatadaptatie.
Bedreigingen:
Beperkte capaciteit binnen de organisatie, nog geen budgetten toegeschreven.

Gerelateerde documenten