Landschapsuitvoeringsplan Entree Terneuzen

Context VN set links: model = RW 00019


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00019

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00019

Result = TRW Biodiversiteit VN, TRW Cultuurlandschap VN, TRW Kanaal VN, TRW Landinrichting VN, TRW Natuur VN

End Set VN link

Landschapsuitvoeringsplan Assenede.png


Het versterken van de kwaliteit van landschap, natuur en de samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen en de vraag naar concrete projecten.

Status:
Project
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Midden
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Gemeente Terneuzen
Kosten (€):
Eenmalig: 100.000
Totaal 2018-2021: 100.000
Aanleiding:
Het versterken van de kwaliteit van landschap, natuur en de samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen en de vraag naar concrete projecten.
Activiteiten:
Entree Terneuzen bij westelijke Kanaaloever en Maintenance Value park, €100.000,00.
Water gerelateerde aspecten:
Aanleg natte natuur en landschappelijke inpassing met ecologische waardes.
Bedreigingen:
Te weinig budgetten beschikbaar, beperkte capaciteit binnen de organisatie.

Gerelateerde documenten