Verkenning Inbreng Regionale Waterstromen op Het Kanaal Gent-Terneuzen

Context VN set links: model = RW 00017


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00017

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00017

Result = TRW Kanaal VN, TRW Saliniteit VN, TRW Waterlichaam VN, TRW Waterlichaamskwaliteit VN, TRW Zoet water VN, TRW Zoetwaterstromen VN, TRW Zout water VN, TRW Zouttong VN

End Set VN link

Verkenning inbreng.png


Behoefte aan inzichten in knelpunten en oplossingsrichtingen voor de toenemende kwalitatieve en kwantitatieve zoetwaterproblematiek op Kanaal Gent-Terneuzen.

Status:
Ontwikkeling
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Rijkswaterstaat
Kosten (€):
Eenmalig:
Totaal 2018-2021:
Aanleiding:
Behoefte aan inzichten in knelpunten en oplossingsrichtingen voor de toenemende kwalitatieve en kwantitatieve zoetwaterproblematiek op Het Kanaal.
Activiteiten:
Verkenning van inbreng regionale zoetwaterstromen op Het Kanaal.
Water gerelateerde aspecten:
Inbreng van zoetwater op Het Kanaal biedt kansen om de verwachte groei van de zouttong te doen verminderen.
Bedreigingen:
Lange termijn; veel onzekerheden en meespelende belangen.

Gerelateerde documenten