Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC

Context VN set links: model = RW 00016


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW 00016

Result = LC 00144 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW 00016

Result = TRW Waterbeheer VN, TRW Zoetwaterstromen VN, TRW Zoetwatervoorziening VN, TRW Zoetwatervraag VN

End Set VN link


Behoefte aan inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen binnen het zoetwatersysteem om aan de toenemende zoetwatervraag te voldoen, ook richting de toekomst.

Status:
Ontwikkeling
Gebied:
Zeeuws-Vlaanderen, Midden
Cluster:
Begindatum:
1 juli 2016
Einddatum:
Partners:
Rijkswaterstaat
Kosten (€):
Eenmalig:
Totaal 2018-2021:
Aanleiding:
Behoefte aan inzicht in knelpunten en oplossingsrichtingen binnen het zoetwatersysteem om aan de toenemende zoetwatervraag te voldoen, ook richting de toekomst.
Activiteiten:
Ontwikkeling van de Agenda van de Toekomst van de VNSC.
Water gerelateerde aspecten:
Hoogwaterbescherming en regionale uitwerking voor de zoetwaterbeschikbaarheid.
Bedreigingen:
Het tempo waarmee op dit moment de Agenda ontwikkeld wordt.

Gerelateerde documenten